بستر مجازی سازی شبکه

مجازی سازی شبکه  ، به ­عنوان توانایی ایجاد شبکه‌های منطقی و مجازی تعریف می‌شود. این شبکه‌ها از سخت افزار شبکه اصلی جدا می‌شوند تا اطمینان حاصل شود می‌توانند با محیط‌های مجازی ادغام شده و به‌طور کامل این محیط‌ها را پشتیبانی کنند

vCENTER

مدیریت بهینه

  شبکه مجازی (نرم افزاری)، یک انتزاع هوشمند را فراهم می­‌کند که استقرار و مدیریت سرویس­‌های شبکه و منابع اصلی شبکه را آسان می‌سازد

دیدگاه منطقی

در هنگام به کارگیری مجازی سازی در شبکه، یک دیدگاه منطقی مبتنی بر نرم افزار در مورد منابع سخت افزاری و نرم افزاری شبکه (سوئیچ‌ها، روترها و غیره) ایجاد می­‌شود

کارایی مفید

این نوع از مجازی‌سازی، اتوماسیون بسیاری از کارهای مدیریتی را امکان‌پذیر می­‌سازد و خطاهای دستی را کاهش می‌­دهد. بنابراین، می­‌تواند بهره­‌وری و کارایی بیشتری را برای شبکه فراهم سازد

رفع نیاز های محاسباتی

مجازی سازی شبکه، سازمان‌ها می‌­توانند نحوه گسترش، مقیاس و تنظیم بارهای کاری و منابع را برای رفع نیازهای محاسباتی ساده­‌سازی کنند